Cele fundacji

Celem Fundacji jest wspieranie rozwoju muzyki współczesnej, improwizowanej i eksperymentalnej oraz wszelkich form interdyscyplinarnych w sztuce.

Cele fundacji realizowane będą przez:

  • organizację koncertów, wystaw, pokazów pefrormance, festiwali, warsztatów, rezydencji artystycznych, przedsięwzięć edukacyjnych
  • propagowanie idei swobodnej improwizacji i twórczości służącej rozwojowi intelektualnemu, wolnej od obciążeń koniunkturalnych
  • wspólpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi i międzynarodowymi, finansującymi działania w dziedzinach muzyki i sztukach interdyscyplinarnych
  • współpracę z polskimi i zagranicznymi organizacjami pozarządowymi przy realizacji projektów wymagających udział większej ilości NGO-sów
  • wspieranie artystów działających w przestrzeniach muzyki i sztuk interdyscyplinarnych

Zrealizowane projekty

2018 pobierz plik, pdf (47 kb)

2017 pobierz plik, pdf (54 kb)

2016 pobierz plik, pdf (41 kb)

2015 pobierz plik, pdf (59 kb)

2014 pobierz plik, pdf (33 kb)

Statut

Statut „MÓZG FOUNDATION - FUNDACJA MUZYKI WSPÓŁCZESNEJ I FORM INTERDYSCYPLINARNYCH”

pobierz plik, pdf (34 kb)